Kategorija Novosti

Preuzmite našu brošuru

Izradili smo brošuru koji prezentira bitne informacije o našem programu «Želim bolje sutra» koji se realizira u sklopu programa «Jačanjem kapaciteta do društvenog i poslovnog uključivanja mladih u nepovoljnom položaju» koji provode Udruga Tvornica umjetnosti i Hrvatska studentska asocijacija.

Brošuru možete preuzeti i podijeliti ovdje.

Za bilo kakva pitanja javite nam se putem kontakt forme ili putem maila info@zelimboljesutra.com

Izradili smo letak

Izradili smo letak koji sumira osnovne informacije vezane za naš program «Želim bolje sutra», te Vas poziva da se i Vi uključite. Letak je izrađen u sklopu programa «Jačanjem kapaciteta do društvenog i poslovnog uključivanja mladih u nepovoljnom položaju» koji provode Udruga Tvornica umjetnosti i Hrvatska studentska asocijacija.

Letak možete preuzeti i podijeliti ovdje.

Za bilo kakva pitanja javite nam se putem kontakt forme ili putem maila info@zelimboljesutra.com!

Dobrodošli na našu internet stranicu

Poštovani,

Dobrodošli na web stranicu programa «Želim bolje sutra» koji provode Udruga Tvornica umjetnosti i Hrvatska studentska asocijacija.

Ova web stranica je napravljena u okviru programa «Jačanjem kapaciteta do društvenog i poslovnog uključivanja mladih u nepovoljnom položaju» koji provode Udruga Tvornica umjetnosti kao nositelj projekta i Hrvatska studentska asocijacija kao partner na projektu. Svrha ovog projekta je osnaženje kapaciteta organizacija civilnog društva za provedbu aktivnosti usmjerenih na potrebe lokalne zajednice.

Cilj web stranice putem je informirati širu javnost o provedenim projektnim aktivnostima te omogućiti pristup online priručniku i ostalim materijalima za samopomoć i podršku ranjivim skupinama.

Uz to, ova web stranica će služiti i kao kanal za komunikaciju s pripadnicima ranjivih skupina, volonterima, sponzorima projekta i ostalim zainteresiranim stranama.

Za sva pitanja javite nam se putem kontakt forme ili putem maila info@zelimboljesutra.com!

Održana edukacija

U sklopu programa «Jačanjem kapaciteta do društvenog i poslovnog uključivanja mladih u nepovoljnom položaju» koji provode Udruga Tvornica umjetnosti i Hrvatska studentska asocijacija, odgovorne osobe iz tih udruga su prošle edukacije na temu zapošljavanja, socijalnog uključivanja i obrazovanja ranjivih skupina.

Navedene edukacije će pomoći udrugama u jačanju svojih kapaciteta za rad s ranjivim skupinama, te u daljnjoj provedbi svojih projekata, a posebno onih koji doprinose boljoj socijalnoj i poslovnoj uključenosti osoba mlađih od 25 godina.

Radionica Jačanjem kapaciteta do društvenog i poslovnog uključivanja mladih

U sklopu programa «Jačanjem kapaciteta do društvenog i poslovnog uključivanja mladih u nepovoljnom položaju» koji provode Udruga Tvornica umjetnosti i Hrvatska studentska asocijacija odgovorne osobe iz tih udruga su prošle radionice na temu prilagodbe OCD-a kao poslodavaca za online poslovanje i organiziranje rada na daljinu.

Radionice pomažu udrugama u efikasnom daljnjem radu, te u postavljanju i unapređenju operativnih procesa provedbe aktivnosti usmjerenih na potrebe lokalne zajednice. Također, procesi koji su uspostavljeni na temelju provedenih radionica garantiraju uspješan rad udruga u online okruženju čime se omogućava bolja koordinacija između članova koji žive u različitim gradovima, te efikasan rad u uvjetima mogućih novih pandemija i postrožavanja epidemioloških mjera.