Održana edukacija

U sklopu programa «Jačanjem kapaciteta do društvenog i poslovnog uključivanja mladih u nepovoljnom položaju» koji provode Udruga Tvornica umjetnosti i Hrvatska studentska asocijacija, odgovorne osobe iz tih udruga su prošle edukacije na temu zapošljavanja, socijalnog uključivanja i obrazovanja ranjivih skupina.

Navedene edukacije će pomoći udrugama u jačanju svojih kapaciteta za rad s ranjivim skupinama, te u daljnjoj provedbi svojih projekata, a posebno onih koji doprinose boljoj socijalnoj i poslovnoj uključenosti osoba mlađih od 25 godina.